Strona Główna Strona Główna
Strona Główna
 
 zamknij

 

baner

baner

baner

baner

baner

baner

baner
baner


OGŁOSZENIA


UWAGA UWAGA UWAGA
Wznawiamy obsługę interesantów w Zamiejscowych Punktach Obsługi Interesantów w następujących
Urzędach Miast: Ruda Śląska, Piekary Śląskie, Świętochłowice oraz Siemianowice Śląskie
czytaj więcej

CZAS OCHOTNIKÓW

OGŁOSZENIE MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

Od 1 marca każdy mężczyzna podlegający powszechnemu obowiązkowi obrony może ochotniczo zgłaszać się do swojej macierzystej Wojskowej Komendy Uzupełnień, by złożyć akces do odbycia szkolenia wojskowego. Taką samą deklarację mogą składać także kobiety zainteresowane odbyciem szkolenia


Jest to oferta skierowana przede wszystkim do osób w wieku 18-50 lat, które nie były w wojsku, a chciałyby odbyć przeszkolenie wojskowe. Dotyczy ona także tych chętnych w wieku 18-60 lat, którzy odbyli służbę wojskową, a teraz mogą zostać przeszkoleni w ramach ćwiczeń rezerwy.

Możliwe będą trzy ścieżki postępowania:

• W przypadku gdy do WKU zgłosi się osoba bez jakiegokolwiek wcześniejszego przeszkolenia w wieku 18-50 lat, będzie mogła zostać zakwalifikowana do odbycia służby przygotowawczej;

• W przypadku gdy do WKU zgłosi się żołnierz rezerwy z nadanym przydziałem mobilizacyjnym (oficerowie i podoficerowie do 60 lat, szeregowi do 50 roku życia), komenda skieruje go do odbycia szkolenia w ramach szkolenia rezerw w jego macierzystej jednostce;

• W przypadku gdy do WKU zgłosi się żołnierz rezerwy bez nadanego przydziału mobilizacyjnego (oficerowie i podoficerowie do 60 lat, szeregowi do 50 roku życia)WKU nada mu taki przydział i skieruje do odbycia szkolenia w ramach ćwiczeń rezerwy zgodnie z posiadaną specjalnością wojskową.

Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzania wojskowych komend uzupełnień w celu składania stosownych deklaracji.

To jest Wasz czas – czas ochotników


 

Na terenie administrowanym przez WKU w Chorzowie w 2015 r. kwalifikacja będzie organizowana w następujących okresach:

CHORZÓW: od 16.03.2015 r. do 07.04.2015 r. w Starochorzowskim Domu Kultury przy ul. Siemianowickiej 59, w godzinach od 9.00 do 16.00, tel. 032 247-3959;

ŚWIĘTOCHŁOWICE: od 23.03.2015 r. do 02.04.2015 r. w Szpitalu Powiatowym przy ul. Chorzowskiej 36 w godzinach od 8.30 do 16.30, tel. 502-559-985. • INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW PRZYJMUJĄ WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ I JEGO ZASTĘPCA:
  • Osoby cywilne – w każdy poniedziałek w godzinach od 13.00 do 17.00 (za wyjątkiem gdy jest to dzień wolny od pracy)
  • Żołnierzy służby czynnej - w każdy dzień pracy

  Termin przyjęć przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień oraz zastępcę Wojskowego komendanta Uzupełnień należy uprzednio uzgodnić z kancelarią Wojskowej Komendy Uzupełnień w Chorzowie.

 • ***

 • Interesantów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków Szef WSzW w Katowicach przyjmuje:
  • Osoby cywilne - w każdy poniedziałek w godzinach od 14.30 do 16.30, a w przypadku gdy jest to dzień wolny od pracy - dnia następnego w tym samych godzinach.
  • Żołnierzy służby czynnej - w każdy dzień pracy po uzgodnieniu z sekretarzem Szefa WSzW.

  Dla skarg i wniosków składanych w formie pisemnej właściwy jest adres:

  Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach
  ul.Francuska 30, 40-028 Katowice

 • ***

 • Informuję, że Departament Wychowania i Promocji Obronności MON ogłosił konkurs literacki z okazji XXX sesji wojskowych kół i grup literackich. Chętnych proszę o zapoznanie się z regulaminem konkursu. Zachęcam także do odwiedzenia strony internetowej www.wojsko-polskie.pl, na której można uzyskać więcej informacji dotyczących tego oraz innym konkursów organizowanych przez MON.
 • ***

 • W związku z planowanym od dnia 1 stycznia 2014 r wejściem w życie odpowiednich przepisów dotyczących mianowania żołnierzy rezerwy i osób niepodlegających obowiązkowi służby wojskowej proszę o kontakt z Wojskową Komendą Uzupełnień w Chorzowie mieszkańców administrowanego terenu (Chorzowa, Piekar Śląskich, Rudy Ślaskiej, Siemianowic Śląskich, Świętochłowic), którzy posiadają niżej wymienione stopnie wojskowe, celem weryfikacji danych:
  • starszego plutonowego (starszego bosmanmata)
  • starszego plutonowego podchorążego (starszego bosmanmata podchorążego)
  • sierżanta sztabowego (bosmana sztabowego)
  • sierżanta sztabowego podchorążego (bosmana sztabowego podchorążego)
  • starszego sierżanta sztabowego (starszego bosmana sztabowego)
  • starszego sierżanta sztabowego podchorążego (starszego bosmana sztabowego podchorążego)
  • młodszego chorążego sztabowego (młodszego chorążego sztabowego marynarki)
  • chorążego sztabowego (chorążego sztabowego marynarki)
 • /-/ Wojskowy Komendant Uzupełnień w Chorzowie
  ppłk Robert JAŃCZUK

  ***


Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chorzowie
ul. 75-tego Pułku Piechoty 3
41 - 500   C H O R Z Ó W
tel.  32 2412 458
e-mail: wkuchorzow@wp.mil.pl

GODZINY PRACY INSTYTUCJI
Poniedziałek: 7.30 - 17.00
Wtorek - piątek: 7.30 - 15.30

GODZINY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW
Poniedziałek: 8.00 - 16.30
Wtorek - piątek: 8.00 - 15.00


W celu szybszego załatwienia spraw interesantów Wojskowa Komenda Uzuzpełnień w Chorzowie uruchomiła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP za pomocą, której obywatele mogą prowadzić korespondencję z urzędem drogą elektroniczną.

-Pismo ogólne do urzędu

-Skargi, wnioski, zapytania do urzędu

-Informowanie wojskowego komendanta uzupełnień o zmianie miejsca zamieszkania, adresie do korespondencji lub pobycie za granicą

-Powiadomienie wojskowego komendanta uzupełnień o utracie lub zniszczeniu książeczki wojskowej

-Wykonywanie obowiązków w Ramach Narodowych Sił Rezerwowych

-Zaświadczenie potwierdzające przebieg służby wojskowej


Do tej pory odwiedziło nas Liczniki internautów.

Ostatnia aktualizacja: 27 marca 2015 r.

Administrator: Sebastian WOLNY

stat4u